Hợp tác

 

NGHỆ THUẬT BÓNG BAY đang tạo dựng một hệ thống những người yêu thích bộ môn nghệ thuật trang trí bóng bay. Chúng tôi đang góp phần tạo một môi trường giúp giải quyết các vấn đề, mà những người yêu thích nghệ thuật trang trí bóng bay đang gặp phải tại Việt Nam.

 

Đối với những người làm dịch vụ

Khách hàng chưa biết đến bạn?

Bạn chưa có cơ hội để phát huy hết khả năng của bản thân?

Bạn chưa có hệ thống công nghệ thông tin để giới thiệu sản phẩm dịch vụ?

 

Đối với người sử dụng dịch vụ/ khách hàng

Thiếu thông tin để lựa chọn được những dịch vụ phù hợp?

Thiếu thông tin để lựa chọn được người cung cấp dịch vụ tốt nhất?

Thiếu thông tin về năng lực những người cung cấp dịch vụ?

 

Đối với những người tự làm/ Diyers

Bạn chưa lên được ý tưởng cho buổi tiệc/ sự kiện sắp tới?

Bạn chưa biết phải trang trí tiệc như thế nào?

Bạn còn thiếu kinh nghiệm trong tổ chức tiệc?

 

..........................

Chúng tôi đang nỗ lực phát triển hệ thống trên toàn quốc. Chúng tôi đã sẵn sàng và mong muốn hợp tác để có thể mở rộng hệ thống.

 

HÃY GỬI LỜI MỜI HỢP TÁC CHO CHÚNG TÔI - GỌI 0943563536

Email: nghethuatbongbay.xyz@gmail.com 

.

Chia sẻ bài viết qua :